Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fotoclub Fodi de Kroon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fodi de Kroon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fodi de Kroon verstrekt.

Fodi de Kroon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM FODI DE KROON GEGEVENS NODIG HEEFT

Fodi de Kroon verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u via email onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Fodi de Kroon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht zoals bijvoorbeeld het regelen van een fotoshoot.

HOE LANG FODI DE KROON GEGEVENS BEWAART

Fodi de Kroon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en/of u geen lid meer bent van de club.

DELEN MET ANDEREN

Fodi de Kroon verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fodi de Kroon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fodi de Kroon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@fodidekroon.be . Fodi de Kroon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Fodi de Kroon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fodi de Kroon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fodi de Kroon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fotoclub Fodi de Kroon op via privacy@fodidekroon.be .

www.fodidekroon.be is een website van Fotoclub Fodi de Kroon